آرشیو برچسب: دانلود کتاب صوتی آشنایی با دریدا

  آشنایی با فیلسوفان مجموعه ای از زندگی نامه فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب سرگذشته از ارائه ی اطلاعات زندگینامه ای ، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و […]