کتاب کارنامه شاهان در روایات ایران باستان اثر آرتور کریستین سن

 

کارنامه شاهان در روایات ایران باستان

 

کتاب کارنامه شاهان در روایات ایران باستان اثر آرتور کریستن سن است به ترجمه باقر امیرخانی و بهمن سرکاراتی و چاپ انتشارات آیدین.

این کتاب مطالعه ای است در ادب حماسی ایران پیش از اسلام که آثار کمی از آن به جای مانده و یا اطلاعاتی تحریف شده از آن در دسترس است. در اثر حاضر کارنامه شاهان ایران مورد بررسی قرار می گیرد و افسانه های تاریخی این سرزمین که به وضوح سایه ی سلطنت و شاهنشانی بر همه حماسه ها و ادب داستانی آن قابل مشاهده است از نظر گذرانده می شود.

از دیدگاه باستانی وجود سایه سلطنت را بر حماسه باستانی می توان ناشی از آن دانست که دو رشته پهلوانی و فرزانگی را با یکدیگر موزون می سازد.

 

بخشی از کتاب

 

شاه نمونه ایرانی اغلب بنیادگذار و شاهنشاهی است که دوره نوینی را در تاریخ آغاز می کند. چنین شهریاری یا بنیادگذار سلسله تازه ای است یا این که پس از یک دوره آشوب و نابسامانی سیاسی و اجتماعی، مردم و کشور را سامان می بخشد. خویشکاری او دوگانه است: او نخست فاتح و فیروزگری است که دولت تباه و بیدادگری را برمی اندازد و دو دیگر سامان بخش روزگاری نوین و پردازنده تعلیمات اجتماعی و دیوانی و بنیان گذار شهرهاست که قنات ها، پل ها، کاروانسراها می سازد و تمدن و فرهنگ را زنده و غنا و فراوانی را در جهان افزون می کند.

پادشاه نمونه خویش کاری سومی نیز دارد؛ او رهبر معنوی مردم خویش است. در سنت ایرانی هریک از شخصیت های برجسته و والا یا به عبارت دیگر هریک از شاهان، نمونه مردی فرزانه و رهنمون نیز هست. در اواخر عصر ساسانی ادبیات سخت رایج تحت عنوان «اندرز» یا «پندنامه» به وجود می آید. امروز «پانزده اندرزنامه» به زبان پهلوی در دست است. پاره ای از آن ها «اندرزهای پیشینیان» یا دانایان است و پاره ای دیگر نصایح و وصایای پدری است به پسر خویش… محتوای اغلب آن ها دستورهای دینی و اخلاقی و سیاسی است که بر زبان مردان نام آور و روزگاران گذشته جاری شده است و گاهی جنبه های توصیفی و داستانی و مسائل مربوط به پارسایی و تهذیب اخلاق در این نوشته فزونی می گیرد.

منبع : Gbook

 

 

کتاب های صوتی بیشتر

 

 

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد