کتاب صوتی اساطیر یونان اثر راجر لنسلین گرین

 

اساطیر یونان

 

کتاب « اساطیر یونان» اثر «راجر لنسلین گرین» است که «عباس آقاجانی» آن را به فارسی برگردانده است. در توضیحات کتاب آمده است: « اساطیر با داستان های پهلوانی افراد بشری و نیز با افسانه های جن وپری که برای سرگرمی جعل شده اند، تفاوت دارند. اسطوره ها با روایات دینی ارتباط نزدیک دارند و واقعیات فرهنگی پیچیده ای هستند. در میان اساطیر جهان، اساطیر یونان ازآنجاکه مرجعمکتوب باستانی و اصلی یونان(آثار هومر و هسیود و بعدها شاعران متأخّرتر) بوده اند حکایت دیگری دارند. یونانیان قدیم زمین را زمین ناهموار کم وبیش مسطحی می پنداشتند که دور آن را جریان اکئانوس(اقیانوس)گرفته و بالای آن را گنبد جامد آسمان(از جنس برنج یا آهن) با پایه های استوار بر کرانه‌های جهان پوشانده و زیر آن را تارتاروس یا شکنجه گاه ارواح پلید پر کرده است. محل سکونت خدایان گاهی آسمان و گاهی قله های المپ تصور می‌شد و جریان آفرینش نیز به صورت یک سلسله ازدواج و تولد تخیل می‌شد. این افسانه های معنادار امّا غالباً نامعقول، آن قدر برای یونانی‌ها جذبه داشت که به سان عقاید مذهبی نقل هر مجلس بود. نویسنده در این اثر ترتیب زمانی رویدادهای مربوط به خاندان بزرگ جاودانان را سامان مندتر و مقبول تر از اغلب روایت های گذشته آورده است.» کتاب فوق را انتشارات «طرح نو» منتشر کرده است.

 

 

 

پادکست های فارسی رایگان

 

 

 

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد