کتاب صوتی آشنایی با دریدا اثر پل استراترن

آشنایی با دریدا

 

آشنایی با فیلسوفان مجموعه ای از زندگی نامه فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب سرگذشته از ارائه ی اطلاعات زندگینامه ای ، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و نیز در رابطه با جریان ها و تحولات فکری و اجتماعی و فرهنگی عصر او بازگو می شود و بدون ورود به جزئیات نظریات و عقاید او ، مهم ترین نکته های آن ها یا بیانی ساده و روشن و در عین حال موثق و سنجیده بیان می شود.

اساس کار در این کتاب ها سادگی و اختصار بوده است تا جوانان و نیز همه ی خوانندگان علاقه مند ی که از پیش مطالعات فلسفی زیادی نداشته اند بتوانند به آسانی از آنها بهره بگیرند و چه بسا همین صفحات اندک انگیزه ی پیجویی بیش تر و دنبال کردن مطالعه و پژوهش در این زمینه شود.

ژاک دِریدا فیلسوف الجزایری‌تبار فرانسوی و پدیدآورندهٔ فلسفهٔ واسازی (یا شالوده شکنی) است. تئوری‌های وی در فلسفه پست مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.

 

زندگی نامه های بیشتر

 

 

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد