پادکست دانستگی – اردشیر درازدست هخامنشی

 

اردشیردرازدست

 

 

اردشیز درازدست:

 

قله ی قدرت هخامنشیان به فتح اردشیر دراز دست درآمد. پدر و پدر بزرگ او داریوش و خشایارشا، قطعا از قدرت و وسعت امپراطوری تقریبا یکسانی برخوردار بودند، با این حال میزان رضایت مردم در زمان اردشیر درازدست زبان زد خاص و عام بود. اردشیر مردی با لیاقت، سیایت مدار و مردم دوست بود. در زمان حکومت وی که 40 سال به طول انجامید، نه از جنگ خبری بود و نه از مشکل. دوران طلایی زندگی مردم ایران و رویای آن متعلق به مردمی است که در زمان اردشیر هخامنشی زیسته اند

 

 

خشایارشاه هخامنشیی

 

 

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد