آرشیو دسته: زندگی نامه

      معرفی کتاب حکایت دولت و فرزانگی   کتاب حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر در زمینه‌ی روان‌شناسی نوشته شده و یکی از مشهورترین کتاب‌های یک صده گذشته به شمار می‌آید. موضوع کتاب حکایت دولت و فرزانگی (The instant millionaire: a tele of windom and wealth) زندگی‌نامه‌ی جوانی تیزهوش است که قصد […]

  آشنایی با فیلسوفان مجموعه ای از زندگی نامه فیلسوفان مشهور است که برای گشودن باب آشنایی با اندیشه ها و دیدگاه های آنان مدخل مناسب و مغتنمی به نظر می رسد. در هر کتاب سرگذشته از ارائه ی اطلاعات زندگینامه ای ، افکار هر فیلسوف در رابطه با تاریخ فلسفه به طور کلی و […]