پادکست دانستگی – سیاه چاله ها

 

سیاه چاله

 

 

سياه چاله ها

 

اين غول هاى كهكشانى… همچون مكنده هايى بزرگ در حال بلعيدن تمام ذرات دنيا هستند. پس از يك انفجار بزرگ ستاره اى، بى نهايت انرژى، گرما، سرعت و نيروى جاذبه در تقابل با يكديگر تبديل به ناشناخته ترين پديده ى هستى مبدل مى شوند. آلبرت انيشتن فيزيك دان بزرگ در نظريه نسبيت عام خود فرضيه اى را در مودر سياه چاله ها بيان كرد. سالها بعد جانشين او استيون هاوكينگ به فرضيه انيشتن جان تازه اى بخشيد و آن را تا حدود زيادى براى دانشمندان و عموم مردم قابل فهم كرد. سياه چاله ها داراى مرزى به نام افق رويداد هستند. به دليل نيروى جاذبه عظيم سياه چاله ها و افق رويداد حتى نور قادر به فرار از آنها نيست. پس براى فرار از اين دام مخوف، ذره بايد داراى سرعت مافوق نور باشد كه آن هم غير ممكن است. بنابراين با تكنولوژى امروزى، بشريت قادر به ديدن هيچ چيزى در درون سياه چاله ها نيست. تمام اطلاعات در حد اتفاقات افق رويداد است و بديهيست كه اطلاعات درون سياه چاله ها مبنى بر قوانين فيزيك زمينى و فرضيه هاست.

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید