پادکست دانستگی – حیات فرازمین

 

حیات فرازمین

 

 

حیات فرازمین

 

همواره از ابتداى پيدايش انسان آسمان سوالى بزرگ براى بشيريت بوده است. اينكه اين نقطه هاى نورانى آسمان چيستند و چگونه انسان ميتواند به آنها سفر كند. با گذشت زمان و پيشرفت علم اين سوال به صورت خيلى گسترده تر عنوان ميشود و اينك انسان در تكاپوى پيدا كردن حيات بر روى كرات ديگر است. درست است كه تا به امروز نشانه اى از انسان هاى فضايى در دست ما نيست و يا اگر هست از فاش شدنش جلوگيرى ميشود اما شواهد حاكى از آن است كه در زمان هاى قديم زمين ميزبان بيگانگانى بوده است كه براى اهدافى مشخص قدم به سياره ما گذاشته اند. در اين برنامه قصد داريم گوشه اى از اين مطلب بسيار گسترده را براى شما عزيزان به چالش بكشيم. حیات فرازمین

 

 

پادکست نقد و برسی کتاب ارابه خدایان

 

 

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید