پادکست دانستگی – نئاندرتال ها و انسان

 

نئاندرتال و انسان

 

 

نئاندرتال ها و انسان

 

از حدود ٦ مليون سال پيش ايپ ها با يك جهش ژنى به استرالوپيتوكوس ها تبديل شدند. جنگل هاى شرق آفريقا در ساوانا نابود و آنها مجبور به كوچ از آن مناطق شدند. در حدود ٤ مليون سال پيش هوموهابيليس ها در مناطق شرق سيبرى و آسيا ساكن شدند. در آن زمان اين نژاد هوموآراكتوس و هومو هابيليس ناميده شدند. در اروپا به ٢ خانواده دنوسووان ها و نئاندرتال ها ناميده شدند. اما در آسيا به گونه اى به نام هوموساپينس ها شناخته شده و بعد از ٥٠٠ هزار سال به گونه ى تكامل يافته ى هوموساپينس ساپينس تبديل شدند. نئاندرتال ها بسيار باهوش بودند اما به اندازه هوموساپينس ساپينس ها در اختراع ابزار و جنگ افزار خلاق نبودند و همين باعث انقراض اين خانواده شد. به هر حال تلفيق ژن نئاندرتال ها و هوموساپينس ساپينس ها باعث ابقاىژن نئاندرتال ها در ژن انسان امروزى شد. در اين قسمت از دانستگى به توضيح كامل اين تئورى ها خواهيم پرداخت.

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید