کتاب صوتی فواید گیاه خواری اثر صادق هدایت

کتاب فواید گیاه خواری

 

فواید گیاه خواری اثری از صادق هدایت برجسته ترین نویسنده ی ادبیات معاصر ایران ، که به برسی ابعاد علمی و منطقی لزوم گیاه خواری انسان ها میپردازد و شما را با سبک زندگی و اندیشه های یکی از مهمترین نویسندگان ادبیات ایران آشنا میکند .
صادق هدایت در ایام نوجوانی گیاه خوار شد و در 25 سالگی کتاب فواید گیاه خوای را با قلم و روایت جذاب خود در خصوص اهمیت گیاه خور بودن نوشت . هدایت در این کتاب از جنبه های مختلف این سبک زندگی میگوید و صنعت ظالمانه تولیدات گوشت را مورد نقد قرار می دهد .
صادق هدایت در این کتاب از محاسن گیاه خواری یاد میکند و تمامی رفتار های منفی انسان ها را ناشی از مصرف گوشت حیوانات میداند . وی معتقد است که انچه افراد روزانه میخورند غذا نیست بلکه فریاد های موجودات زنده ای است که وحشیانه به قتل رسیده اند ، موجوداتی که زیبا بودند ، زندگی آرامی داشته و هیچ مزاحمتی برای انسان ها نداشته اند .

 

داستان های کوتاه بیشتر

 

 

جعبه دانلود

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاه خود را ارسال نمایید